Business Analyst

Business Analyst

CÔNG VIỆC:

 • Tạo tài liệu nghiệp vụ hệ thống một cách rõ ràng, ngắn gọn và chính xác
 • Phân tích dữ liệu hệ thống để xác định mô hình và triển vọng sản phẩm
 • Làm việc với Dev và QA team để truyền đạt yêu cầu và kiểm tra xác minh yêu cầu.

YÊU CẦU:

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm BA
 • Có kinh nghiệm làm mockup/prototype
 • Hiểu biết về phân tích, thiết kế hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu
 • Thành thạo ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
 • Có tư duy sáng tạo, định hướng sản phẩm để không chỉ phát triển các tính năng chính xác theo yêu cầu mà còn đi sâu vào nhu cầu thực sự của doanh nghiệp
 • Có thể làm việc độc lập và có thể đi sâu vào chi tiết
 • Có kỹ năng làm việc và giao tiếp với các bên liên quan khác nhau bao gồm cả nội bộ và khách hàng
 • Có một nền tảng kỹ thuật là một lợi thế.

PHÚC LỢI:

 • Lương hàng tháng: ~30 triệu/tháng
 • 13 tháng lương
 • Xét tăng lương 1 năm/lần
 • Thưởng theo hiệu suất công việc
 • Thưởng theo dự án và theo kết quả kinh doanh hàng năm của công ty
 • Có đầy đủ chế độ BHXH và Y tế, thai sản theo quy định
 • Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ hè hàng năm
 • Có chế độ đãi ngộ đặc biệt cho key member và cam kết lâu dài với công ty.

CONTACT:

Email: Hr@ninasoft.vn