We Are Hiring

Experienced/Senior React Native Developers (Mobile App Dev/Android/ iOS)

Experienced/Senior React Native Developers (Mobile App Dev/Android/ iOS) CÔNG VIỆC: Tham gia các dự án phát triển cho khách hàng Nhật, Mỹ, Châu Âu và trong nước, sử dụng React Native framework Sẵn sàng học các công nghệ mới Tư vấn công nghệ cho khách hàng Tham gia xây dựng các giải pháp, viết các […]

We Are Hiring

Senior/Experience Laravel Developers

Senior/Experience Laravel Developers CÔNG VIỆC: Tham gia phát triển các dự án cho khách hàng Nhật, Mỹ, Châu Âu, Singapore, và trong nước, sử dụng Laravel framework Sẵn sàng học các công nghệ mới Tư vấn công nghệ cho khách hàng Tham gia xây dựng các giải pháp, viết các phần mềm theo yêu cầu […]

We Are Hiring

QA/Testers

QA/Testers CÔNG VIỆC: Đọc hiểu và phân tích tài liệu mô tả yêu cầu của sản phẩm phần mềm của khách hàng Thiết kế Test Plan, Test Parttern, Test Case Thực hiện kiểm thử thủ công theo Test Case và Checklist Phối hợp với nhóm Phát triển kiểm tra lỗi phát sinh; kiểm thử lại […]

We Are Hiring

Business Analyst

Business Analyst CÔNG VIỆC: Tạo tài liệu nghiệp vụ hệ thống một cách rõ ràng, ngắn gọn và chính xác Phân tích dữ liệu hệ thống để xác định mô hình và triển vọng sản phẩm Làm việc với Dev và QA team để truyền đạt yêu cầu và kiểm tra xác minh yêu cầu. […]

We Are Hiring

Project Manager (PM)

Project Manager (PM) CÔNG VIỆC: Tiếp cận, trao đổi với khách hàng để lên kế hoạch triển khai dự án Tổ chức triển khai thực hiện dự án Kiểm soát đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án đúng theo kế hoạch Kiểm soát yêu cầu thay đổi của khách hàng Định kỳ […]

We Are Hiring

Fresher Front-End Developer

Fresher Front-End Developer CÔNG VIỆC: Tham gia phát triển các dự án cho khách hàng Nhật, Mỹ, Châu Âu, Singapore, và trong nước Sẵn sàng học các công nghệ mới. Tư vấn công nghệ cho khách hàng. Tham gia xây dựng các giải pháp, viết các phần mềm theo yêu cầu của công ty. YÊU […]

We Are Hiring

Fresher Tester

Fresher Tester CÔNG VIỆC: Đọc hiểu và phân tích tài liệu mô tả yêu cầu của sản phẩm phần mềm của khách hàng Thiết kế Test Plan, Test Parttern, Test Case Thực hiện kiểm thử thủ công theo Test Case và Checklist Phối hợp với nhóm Phát triển kiểm tra lỗi phát sinh; kiểm thử […]

We Are Hiring

Leader Tester

Leader Tester CÔNG VIỆC: Lên kế hoạch quản lý và đào tạo team Đọc hiểu và phân tích tài liệu mô tả yêu cầu của sản phẩm phần mềm của khách hàng Thiết kế Test Plan, Test Parttern, Test Case Thực hiện kiểm thử thủ công theo Test Case và Checklist Phối hợp với nhóm […]

We Are Hiring

HR Generalist

HR Generalist CÔNG VIỆC: Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự phù hợp với từng giai đoạn của Công ty Quản lý và tuyển dụng nhân viên Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự: Chế độ học việc, thử việc, […]

We Are Hiring