Experienced/Senior flutter Developers

Experienced/Senior flutter Developers

CÔNG VIỆC:

 • Tham gia các dự án Phát triển ứng dụng trên mobile sử dụng Cross-Platform Flutter cho khách hàng Nhật, Mỹ, Châu Âu, Hồng Kông, và trong nước.
 • Tư vấn công nghệ phát triển ứng dụng trên mobile cho khách hàng.
 • Tham gia xây dựng các giải pháp, viết các phần mềm theo yêu cầu của công ty.

YÊU CẦU:

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm dự án phát triển ứng dụng trên mobile
 • Có kiến thức tốt về lập trình OOP, MVC và MVVM
 • Có kinh nghiệm: Restful API, JSON, XML, SOAP
 • Có kinh nghiệm phát triển Android Native (Java, Kotline) hoặc iOS (Objective C/Swift) là một lợi thế.
 • Có thái độ, kỷ luật tốt và sự chủ động trong công việc.
 • Có khả năng làm việc với khách hàng Nhật hoặc khách hàng nói tiếng Anh làm một lợi thế.

PHÚC LỢI:

 • Lương hàng tháng: ~1500 USD
 • 13 tháng lương
 • Xét tăng lương 2lần/năm
 • Thưởng theo hiệu suất công việc
 • Thưởng theo dự án và theo kết quả kinh doanh hàng năm của công ty
 • Có đầy đủ chế độ BHXH và Y tế, thai sản theo quy định
 • Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ hè hàng năm
 • Có chế độ đãi ngộ đặc biệt cho key member và cam kết lâu dài với công ty.

CONTACT:

Email: Hr@ninasoft.vn