Fresher Tester

Fresher Tester

CÔNG VIỆC:

 • Đọc hiểu và phân tích tài liệu mô tả yêu cầu của sản phẩm phần mềm của khách hàng
 • Thiết kế Test Plan, Test Parttern, Test Case
 • Thực hiện kiểm thử thủ công theo Test Case và Checklist
 • Phối hợp với nhóm Phát triển kiểm tra lỗi phát sinh; kiểm thử lại các lỗi đã được sửa
 • Báo cáo kết quả thực hiện test cho quản trị dự án và khách hàng
 • Thực hiện công việc chuyên môn theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

YÊU CẦU:

 • Thái độ tốt, kỷ luật, và chủ động trong công việc
 • Có từ 6 tháng kinh nghiệm kiểm thử ứng dụng web hoặc di động, API
 • Có kiến thức tốt về quy trình Kiểm thử phần mềm
 • Có khả năng sử dụng các câu lệnh truy vấn dữ liệu
 • Có khả năng làm việc với các tài liệu bằng tiếng Anh
 • Có kỹ năng làm việc và giao tiếp với các bên liên quan khác nhau bao gồm cả nội bộ và khách hàng
 • Có một nền tảng kỹ thuật là một lợi thế.

PHÚC LỢI:

 • Lương hàng tháng: Up to 30 triệu/tháng
 • 13 tháng lương
 • Xét tăng lương hàng năm
 • Thưởng theo hiệu suất công việc + Thưởng dự án
 • Thưởng theo dự án và theo kết quả kinh doanh hàng năm của công ty
 • Có đầy đủ chế độ BHXH và Y tế, thai sản theo quy định
 • Nghỉ phép 13 ngày/năm, nghỉ hè hàng năm

CONTACT:

Email: Hr@ninasoft.vn