Project Manager (PM)

Project Manager (PM)

CÔNG VIỆC:

 • Tiếp cận, trao đổi với khách hàng để lên kế hoạch triển khai dự án
 • Tổ chức triển khai thực hiện dự án
 • Kiểm soát đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án đúng theo kế hoạch
 • Kiểm soát yêu cầu thay đổi của khách hàng
 • Định kỳ phân tích tình trạng của dự án và đưa ra giải pháp và hành động cần thiết
 • Định kỳ báo cáo tình trạng dự án cho cấp trên theo quy định của công ty.

YÊU CẦU:

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Quản lý dự án
 • Có kỹ năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện dự án tốt
 • Có kỹ năng quản lý thành viên, quản lý thời gian và nguồn lực, quản lý thay đổi tốt
 • Có khả năng giải quyết các vấn đề của dự án tốt
 • Có kỹ năng làm việc và giao tiếp với các bên liên quan khác nhau bao gồm cả nội bộ và khách hàng
 • Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh với khách hàng nước ngoài
 • Có một nền tảng kỹ thuật là một lợi thế.

PHÚC LỢI:

 • Lương hàng tháng: Up to $1,500
 • 13 tháng lương
 • Xét tăng lương 1 năm/lần
 • Thưởng theo hiệu suất công việc, thưởng dự án
 • Thưởng theo dự án và theo kết quả kinh doanh hàng năm của công ty
 • Có đầy đủ chế độ BHXH và Y tế, thai sản theo quy định
 • Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ hè hàng năm
 • Có chế độ đãi ngộ đặc biệt cho key member và cam kết lâu dài với công ty.

CONTACT:

Email: Hr@ninasoft.vn